Milled Fibre skelná vlákna 50g

Kód: DM-BD69
189 Kč
Skladem (1 ks)

Tento přípravek slouží zvýšení pevnosti lepených spojů. Jedná se o malé kousky skelných vláken, které společně s epoxidovým lepidlem vytvoří velmi pevný materiál.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Jednoduše vlákna vmícháte do epoxidového lepidla (použijte 60 minutový epoxid) a lepidlo pak standardně nanesete do místa, které chcete slepit nebo vyztužit. Lepený spoj má kromě vysoké pevnosti v rovněž i vysokou odolnost proti vzniku trhlin a má i vysokou objemovou stabilitu - nesmršťuje se.

Skelná vlákna můžete používat i s řídkými kyano-akrylátovými lepidly. Stačí několik kapek lepidla a výsledný materiál bude velmi pevný.

Doporučené použití

  • Vyztužení epoxidových lepidel.
  • Lepení přepážek do kompozitových trupů.
  • Lepení velkých prasklin nebo menších chybějících součástí namáhaných dílů. Pro vytvoření správkového tmelu (tj. není vyžadovaná vysoká pevnost), doporučujeme spíše použít mikrobalony.
  • Plnidla zkracují dobu zpracovatelnosti epoxidových lepidel, proto doporučujeme používat pokud možno 60 minutový epoxid.

Bezpečnostní upozornění

Skladujte mimo dosah dětí. Při práci používejte rukavice a roušku / respirátor.

  • Při styku s kůží: Při podráždění omyjte zasažené místo mýdlem a studenou vodou. Nepoužívejte teplou vodu, protože teplá voda otevírá póry na kůži, do kterých se mohou dostat částečky skelných vláken.
  • Při zasažení očí: Oči vypláchněte vodou po dobu 15 minut. Neprotírejte oči. Při potížích vyhledejte lékařskou pomoc.
  • Při vdechnutí: Přeneste osobu na čerstvý vzduch. Při potížích vyhledejte lékařskou pomoc.