Super Crylic dvousložkové lepidlo na plasty 60ml

Kód: DM-AD23
559 Kč
Skladem (1 ks)

Super Crylic je dvousložkové lepidlo podobné epoxidovým pryskyřicím. Na rozdíl od epoxidů Super Crylic lepí velmi dobře i plasty a polyesterové lamináty. Ideální pro lepení a opravy plastových krytů, plastových trupů lodí. Lepidlo lze kombinovat i se skelnou tkaninou.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Balení obsahuje 30 ml tužidla, 30 ml lepidla, míchací kelímek a lžíci.

Super Crylic je vhodný pro díly z těchto materálů:

 • Lexan
 • Polykarbonát
 • ABS
 • Styren
 • PVC
 • Nylon
 • Polyester
 • Dřevo
 • Kov
 • Není vhodný pro Depron a pěnové materiály

Bezpečnostní upozornění

Varování! Vysoce hořlavá kapalina a výpary. Dráždí kůži, může způsobovat alergické reakce. Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými následky. Uchovávejte mimo zdrojů zapálení. Používejte ochranné pomůcky. Uchovávejte v temnu mimo dosahu dětí.

 • Při styku s kůží: Zasažené části pokožky omyjte vodou a mýdlem.
 • Při zasažení očí: Vyplachujte oko tekoucí vodou po dobu 10 minut, vyhledejte lékařskou pomoc.
 • Při požití: Nevyvolávejte zvracení, vypijte velké množství vody. Ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
 • Při vdechnutí: Postiženou osobu přemístěte na čerstvý vzduch.