Foam 2 Foam flexibilní lepidlo na pěnové hmoty 50ml

Kód: DM-AD34
219 Kč
Skladem (1 ks)

Foam 2 Foam je flexibilní lepidlo v tubě speciálně navrženo pro lepení pěnových hmot. Po vytvrzení je pružné a čiré. Nemělo by chybět ve výbavě každého RC pilota !

Lepidlo je plně vytvrzeno po 1 až 2 hodinách, v závislosti na tloušťce vrstvy.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Foam 2 Foam lepidlo je vhodné pro:

  • Opravy modelů z Depronu, EPP nebo EPS
  • Upevňování serv, kabelů nebo přijímačů do trupů
  • Lepidlo lze také použít pro lepení textilu a hedvábí

Bezpečnostní upozornění

Nebezpečí! Vysoce hořlavá kapalina a výpary. Toxické při požití, nadýchání i při styku s kůží. Může poškodit orgány. Obsahuje methanol.

  • Při styku s kůží: Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem.
  • Při zasažení očí: Vyplachujte oko tekoucí vodou po dobu 15 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.
  • Při požití: Nevyvolávejte zvracení, vyhledejte lékaře.
  • Při vdechnutí: Postiženou osobu přemístěte na čerstvý vzduch, při potížích vyhledejte lékařskou pomoc.