Super Phatic univerzální řídké lepidlo 50ml

Kód: DM-AD21
189 Kč
Skladem (3 ks)

Super Phatic je univerzální řídké lepidlo, které může být alternativou k řídkým kyanoakrylátovým lepidlům. Je netoxické, lepí bez zápachu, nezaschlé lepidlo lze smýt vodou. Velmi dobře se vsakuje do balsy a dřeva. Lepí balsu, dřevo, plastové panty, pěnové materiály a kompozity. Po vytvrzení je lepidlo vodovzdorné.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Přednosti oproti kyanoakrylátovým lepidlům

  • Není toxické, lepí bez zápachu, nezaschlé lepidlo lze omýt vodou
  • Vytváří pevnější spoj při lepení dřevěných konstrukcí
  • Je částečně pružné - proto je vhodné pro lepení textilních pantů do křídel
  • Opakovatelně použitelný mikroaplikátor

Bezpečnostní upozornění

Skladujte mimo dosah dětí. Chraňte před mrazem.

  • Při styku s kůží: Umyjte kůži důkladně mýdlem a vodou nebo osvědčeným čisticím prostředkem. Nepoužívejte rozpouštědla nebo ředidla.
  • Při zasažení očí: Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou přítomny. Opláchněte velkým množstvím vody nejméně po dobu 10 minut. Pokud problém přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.
  • Při požití: V případě náhodného požití vypláchnete ústa vodou a podejte vodu k pití. Nevyvolávejte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc.
  • Při vdechnutí: Zajistěte přísun čerstvého vzduchu.

Video