EZE-Dope vypínací lak pro papírové potahy 250ml

Kód: DM-BD42
279 Kč
Skladem (1 ks)

EZE-Dope od Deluxe Materials je jednosložkový vypínací lak na potahovací papír. Na potahovací papír se štětcem nanese rovnoměrnou vrstva, která se pak vysuší fénem na vlasy. Tím dojde k vypnutí papírového potahu, po vytvrdnutí je lak odolný vůči palivu. Výtěžnost přibližně 5 m².

Detailní informace

Detailní popis produktu

Díly jednosložkovému provedení je práce velmi snadná, přípravek neobsahuje rozpouštědla, práce s přípravkem EZE-Dope je prakticky bez zápachu. Štetec lze pak vymýt vodou.

Doporučení použití EZE-Dope

  • Vypínání papírového potahu modelů letadel
  • Vypínání papírového potahu draků
  • Vypínání papírových plachet o stolních modelů lodí

Na pracovní postup se můžete podívat ve videu. Pro lepení papírového potahu ke konstrukci křídla / trupu doporučujeme použít lepidlo Tissue Paste.

Bezpečnostní upozornění

Skladujte při teplotě 5 - 25 °C mimo dosah dětí.

  • Při styku s kůží: Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem. Přetrvává-li dráždění, vyhledejte lékařskou pomoc.
  • Při zasažení očí: Vyplachujte oko tekoucí vodou po dobu 10 minut.
  • Při požití: Nevyvolávejte zvracení a ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
  • Při vdechnutí: Postiženou osobu přemístěte na čerstvý vzduch.

Video