Plastic Magic 10sec bezbarvé lepidlo na plasty 40ml

Kód: DM-AD83
Tip
219 Kč
Skladem (2 ks)

Snadněji, čistěji a bezpečněji - to je charakteristika nové verze oblíbeného lepidla na plastikové modely Plastic Magic 10sec od Deluxe Materials.

Plastic Magic 10sec je bezbarvé netoxické lepidlo na plasty. Lepí bez zápachu, lepidlo velmi dobře vzlíná i do tenkých spár, nezpůsobuje zbělení plastů. Největšího využití lepidlo nalezne u plastikového modelářství nebo modelové železnice.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Oproti standardní modré verzi  Plastic Magic 10sec prodlouženou dobu tuhnutí, takže máte přibližně 4 až 6 sekund na finální umístění lepených dílů. Tuto vlastnost ocení všichni plastikový modeláři nebo stavitelné modelové železnice.

Lepidlo na plasty Plastic Magic 10s je dodáváno v praktické nízké sklenění nádobce. V uzávěru nádobky je štěteček a dále je i součástí balení náhradní menší štěteček v delší rukojeti, takže můžete využít obsah nádobky do poslední kapky. Lepidlo lze nanášet i kovovými jehlami a tenkými pipetami.

Plastic Magic 10s je vhodný pro:

  • Styren (plast používaný pro výrobu plastikové modely)
  • Polyester PVC
  • ABS (plast často používaný v modelové železnici)
  • Polymetylmetakrylát (PMMA) plexisklo

Pracujte bez obtěžujících výparů

Vzhledem k netoxičnosti, velmi nízkému vypařování a možnosti omytí vodou je lepidlo ideální do kroužků plastikových modelářů.

Na obrázku níže je uveden graf, který zaznamenává vypařování otevřených lepidel v čase. Můžete si všimnout, že u konvenční lepidla se rychle odpařují (klesá hmotnost obsahu), kdežto u lepidla Plastic Magic nedochází k vypařování. Drobný nárůst hmotnosti je způsoben absorbováním vzdušné vlhkosti.

Srovnání míry odpařování lepidla Plastic Magic na plasty s běžnými lepidly

Bezpečnostní upozornění

Varování! Způsobuje vážné podráždění očí (H319). Skladujte mimo dosah dětí.

  • Při styku s kůží: Zasažené části pokožky umyjte vodou a mýdlem. Přetrvává-li dráždění, vyhledejte lékařskou pomoc.
  • Při zasažení očí: Vyplachujte oko tekoucí vodou po dobu 10 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.
  • Při požití: Vypijte velké množství vody, nevyvolávejte zvracení, vyhledejte lékařskou pomoc.
  • Při vdechnutí: Postiženou osobu přemístěte na čerstvý vzduch.

Video