Plastic Magic bezbarvé lepidlo na plasty 40ml

Kód: DM-AD77
199 Kč
Skladem (4 ks)

Snadněji, čistěji a bezpečněji - to je charakteristika nové verze oblíbeného lepidla na plastikové modely Plastic Magic od Deluxe Materials.

Plastic Magic je speciální bezbarvé netoxické lepidlo na plasty s praktickým štetečkem v uzávěru. Největšího využití lepidlo nalezne u plastikového modelářství nebo modelové železnice. Lepí plasty na bázi styrenu ((PS, HPS, PPS, naleptáním ploch.)

Detailní informace

Detailní popis produktu

Lepidlo na plasty Plastic Magic je nyní dodáváno v praktičtější nízké sklenění nádobce. V uzávěru nádobky je štěteček a dále je i součástí balení náhradní menší štěteček v delší rukojeti, takže můžete využít obsah nádobky do poslední kapky. Díky nové formuli lze lepidlo nanášet i kovovými jehlami a tenkými pipetami.

Plastic Magic je vhodný pro:

  • Styren (plast používaný u plastikových modelů)
  • Polyester PVC
  • ABS (plast často používaný v modelové železnici)
  • Akryláty (plexisklo)

Vzhledem k netoxičnosti a možnosti omytí vodou je lepidlo ideální do kroužků plastikových modelářů.

Bezpečnostní upozornění

Nebezpečí! Vysoce hořlavá kapalina a páry (H225). Způsobuje vážné podráždění očí (H319). Uchovávejte mimo dosah dětí.

  • Při styku s kůží: Zasažené části pokožky umyjte vodou a mýdlem. Přetrvá-li dráždění, vyhledejte lékařskou pomoc.
  • Při zasažení očí: Vyplachujte oko tekoucí vodou po dobu 15 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.
  • Při požití: Vypláchněte ústa vodou, nevyvolávejte zvracení, vyhledejte lékařskou pomoc.
  • Při vdechnutí: Postiženou osobu přemístěte na čerstvý vzduch. Při potížích vyhledejte lékařskou pomoc.

Nepříznivé účinky mohou být opožděné, postiženou osobu je nutné po expozici pozorovat.

Video