Aqua Magic 125ml

Kód: DM-BD65
309 Kč
Skladem (1 ks)

Aqua Magic od Deluxe Materials e tekutina gelové konzistence na vytvoření realistické vodní hladiny (jezera, řeky, kaluže, bláta) pro tvorbu krajiny v modelovém kolejišti nebo dioramatech. Je bez zápachu, má pořád stejný odstín, nebledne.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Způsob použití

  • Aplikujte v tenké vrstvě cca 3 mm.
  • Doba schnutí cca 36 hodin.
  • Po zaschnutí je možno aplikovat další vrstvu.

Příklady použití Aqua Magic

  • Vodní plochy (jezírka, řeky) v modelové železnici
  • Vodní plochy, voda ve sklenicích v dioramatech

Balení obsahuje 125 ml přípravku.

Bezpečnostní upozornění

Varování! Dráždí kůži (H315). Způsobuje vážné podráždění očí (H319).

Při práci používejte ochranné rukavice. Skladujte při teplotě 5 - 25 °C mimo dosah dětí.

  • Při styku s kůží: Omyjte zasažené místo vodou a mýdlem. Pokud podráždění přetrvává, vyhledejte lékařskou pomoc.
  • Při zasažení očí: Vyplachujte oko tekoucí vodou po dobu 10 minut a vyhledejte lékařskou pomoc.
  • Při požití: Vypláchněte ústa, nevyvolávajte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc a předložte bezpečnostní list výrobku.
  • Při vdechnutí: Postiženou osobu přemístěte na čerstvý vzduch.

Video