Scénická rez- sada na vytvoření imitace oxidace kovů

Kód: DM-BD27
539 Kč
Skladem (2 ks)

Scénická rez je speciální sada na vytvoření imitace oxidace kovů, který dokáže ztvárnit realistickou škálu různých povrchů. Sadu využijete v modelové želeniznici při tvorbě krajiny a dioramatech.

Na použití se podívejte na přiloženém videu v záložce.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Způsob použití

 • Smíchejte malé množství Scenic Rust powder a Scenic Rust Binder a promíchejte.
 • Na odmaštěný povrch naneste v tenké vrstvě připravenou směs.
 • Po zaschnutí přetřete Rust Developer a nechte působit cca 8 hod.

Bezpečnostní upozornění

Scenic Rust - prášek (Powder)

Skladujte mimo dosah dětí.

 • Při styku s kůží: Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem.
 • Při zasažení očí: Vyplachujte oko tekoucí vodou po dobu 10 minut. Při potížích vyhledejte lékařskou pomoc.
 • Při požití: Ústa vypláchněte vodou. Vyhledejte lékařskou pomoc, pokud se necítíte dobře.
 • Při vdechnutí: Postiženou osobu přemístěte na čerstvý vzduch.

Scenic Rust - lepidlo (Binder)

Varování! Způsobuje vážné podráždění očí (H319).

Uchovávejte mimo dosah dětí.

 • Při styku s kůží: Zasažené části pokožky umyjte pokud možno teplou vodou a mýdlem.
 • Při zasažení očí: Vyplachujte oko tekoucí vodou po dobu 15 minut. Při potížích vyhledejte lékařskou pomoc.
 • Při požití: Ústa vypláchněte vodou, nevyvolávajte zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc.
 • Při vdechnutí: Postiženou osobu přemístěte na čerstvý vzduch.

Scenic Rust - aktivátor (Developer)

Varování! Zdraví škodlivý při požití (H302). Dráždí kůži (H315). Způsobuje vážné poškození očí (H318). Vysoce toxický pro vodní organismy (H400).

Skladujte mimo dosah dětí.

 • Při styku s kůží: Zasažené části pokožky umyjte teplou vodou a mýdlem.
 • Při zasažení očí: Vyplachujte oko tekoucí vodou po dobu 15 minut. Vyhledejte lékařskou pomoc.
 • Při požití: Ústa vypláchněte vodou, vyvolejte zvracení. Neprodleně vypijte 0,5 l vody a ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
 • Při vdechnutí: Postiženou osobu přemístěte na čerstvý vzduch. Pokud potíže přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

Video