!!! PRODEJNA KLATOVY otevřena pondělí a čtvrtek 10:00 -17:00, polední přestávka 12:30 - 13:15 !!!

Scénická voda 350ml

Kód: DM-BD36
Neohodnoceno
799 Kč
Skladem (1 ks)

Scénická voda Solid water 350ml vytváří iluzi hluboké vody s minimální tlouštkou s možností vytvoření vln na povrchu. Ideální pro tvorbu krajiny v modelové železnici a dioramatech.

Obsahuje epoxidovou pryskyřici (Resin) a tužidlo (Hardener).

Na použití se podívejte v přiloženém videu.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Způsob použití

  • Do plastové misky vymáčkněte potřebné množství pryskyřice a tužidla v poměru 2:1 a obě složky důkladně promíchejte.
  • Plné pevnosti je dosaženo během 12-24 hodin.

Bezpečnostní upozornění

Scenic Watter - tužidlo (Hardener)

Nebezpečí! Zdraví škodlivý při požití (H302). Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí (H314). Může vyvolat alergickou kožní reakci (H317). Zdraví škodlivý při vdechování (H332). Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky (H412).

Používejte ochranné prostředky. Uchovávejte v chladu a temnu mimo dosah dětí.

  • Při styku s kůží: Okamžitě opláchněte kůži velkým množstvím vody s mýdlem. Pokud se objeví příznaky i po omytí, vyhledejte lékařskou pomoc.
  • Při zasažení očí: Vyjměte kontaktní čočky, pokud je lze vyjmout. Okamžitě omývejte oči velkým množstvím vody při rozevřených očních víčkách. Pokračujte ve vyplachování nejméně 15 minut, vyhledejte lékařskou pomoc.
  • Při požití: Vypláchněte ústa vodou, pokud je postižený při vedomí, může vypít 0,5 l vody. Nevyvolávejte zvracení, pokud to nedoporučí lékař. Vyhledejte lékařskou pomoc.
  • Při vdechnutí: Postiženou osobu přemístěte na čerstvý vzduch. Pokud potíže přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

Scenic Watter - pryskyřice (Resin)

Varování! Dráždí kůži (H315). Může vyvolat alergickou kožní reakci (H317). Způsobuje vážné podráždění očí (H319). Podezření na genetické poškození (H341). Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky (H411).

Používejte ochranné prostředky. Uchovávejte v chladu a temnu mimo dosah dětí.

  • Při styku s kůží: Okamžitě opláchněte kůži velkým množstvím vody s mýdlem. Pokud se objeví příznaky i po omytí, vyhledejte lékařskou pomoc.
  • Při zasažení očí: Vyjměte kontaktní čočky, pokud je lze vyjmout. Okamžitě omývejte oči velkým množstvím vody při rozevřených očních víčkách. Pokračujte ve vyplachování nejméně 15 minut, vyhledejte lékařskou pomoc.
  • Při požití: Vypláchněte ústa vodou, pokud je postižený při vedomí, může vypít 0,5 l vody. Nevyvolávejte zvracení, pokud to nedoporučí lékař. Vyhledejte lékařskou pomoc.
  • Při vdechnutí: Postiženou osobu přemístěte na čerstvý vzduch. Pokud potíže přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

Video