Brush Magic čistič štětců a stříkacích pistolí 125ml

Kód: DM-AC19
299 Kč
Skladem (3 ks)

Brush Magic je kvalitní čistič štětců a stříkacích pistolí od použitých barev. Odstraňuje dobře zbytky syntetických a akrylových barev. Dále umožňuje odstranit nezaschlé epoxidové, polyesterové nebo polyuretanové pryskyřice.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Způsob použití

  • Štětec se nejprve vymyjte v přípravku Brush Magic, a pak se opláchne v čisté vodě.

Výhodou přípravku je jeho nehořlavost, malá těkavost a má nízký zápach.

Bezpečnostní upozornění

Při významnějších expozicích nebo potížích vyhledejte lékařskou pomoc.

  • Při styku s kůží: Zasažené části pokožky umyjte teplou vodou a mýdlem.
  • Při zasažení očí:Vyplachujte oko tekoucí vodou po dobu 10 minut.
  • Při požití: Ústa vypláchněte vodou (pouze za předpokladu, že postižený je při vědomí) a vyhledejte lékařskou pomoc.
  • Při vdechnutí: Postiženou osobu přemístěte na čerstvý vzduch.

Video