Roket Odourless Gel vteřinové lepidlo foam-safe 3ml

Kód: DM-AD85
Tip
89 Kč
Skladem (>5 ks)

Populární lepidlo na pěnové hmoty Roket Odourless Gel od Deluxe Materials v tubě o obsahu 3 ml. Balení v tubě přináší prodloužení životnosti lepidla.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Roket Odourless Gel je kyanokrylátové lepidlo hustší konzistence, které lepí bez zápachu. Lepí o 2 až 3 sekundy později, než standardní kyanokrylátová lepidla. Roket Odourless Gel nenapadá pěnové hmoty (polystyren, depron, polypropylen, atd.), proto se výborně lepení těchto hmot s kombinací se dřevem či kovem. Spoj je hotový za méně než 20 sekund.

Díky speciálnímu složení nevznikají při lepení výpary monomerů dráždící nosní sliznice a oči. Práce s lepidlem je tak příjemná i při dlouhodobé práci. Roket Odourless Gel je ideální pro lepení čirých plastů, např. kabin letadel, protože nezpůsobuje zbělení okrajů lepeného spoje. Lepidlo má gelovou konzistenci.

Pro lepení polystyrenu je vhodné nastříkat na jednu stranu lepeného spoje tenkou vrstvu aktivátoru Rocket Blaster. Na druhou stranu se nanese lepidlo a obě části se k sobě přiloží. Příliš tlustá vrstva aktivátoru by mohla vznikajícím teplem poškodit pěnové materiály.

Při lepení uhlíkových nebo skelných vláken nedochází ke vzniku nepříjemných monomerových par, které dráždí nosní sliznice a oči.

Lepidlo Roket Odourless je vhodné pro:

  • Pěnové hmoty: extrudovaný polystyren, depron, polypropylen, a podobně.
  • Měkké i tvrdé plasty - nezpůsobuje zbělání okraje lepeného spoje. Lze použít i na čiré plasty používané v plastikových modelech.
  • Dřevo a kovy - nejlépe v kombinaci s plasty či gumou.
  • Syntetická guma - vytváří dokonale čirý spoj.

Bezpečnostní upozornění

Uchovávejte uzavřené v temnu a chladnu mimo dosah dětí. Způsobuje dráždění očí, kůže a dýchacích cest. Okamžitě slepuje oči a kůži.

  • Při styku s kůží: Zasažené místo omyjte mýdlem a vodou.
  • Při zasažení očí: Vyplachujte oči čistou vodou 15 minut.
  • Při požití: Při zasažení očí: Při požití: ústa vypláchněte vodou (pokud je postižený při vědomí). Vyhledejte lékařskou pomoc.
  • Při vdechnutí: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch.