Tricky Stick přípravek na obtížně lepitelné plasty 50ml

Kód: DM-AC17
279 Kč
Skladem (1 ks)

Tricky Stick je přípravek pro lepení těžko lepitelných plastů vteřinovými lepidly. Aktivuje povrch plastů pro lepší přilnutí lepidla. Nanáší se štětečkem na místa, která mají být lepeny.

Dodáváno v balení 50 ml, uzávěr je vybaven štětečkem na nanášení přípravku.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Tricky Stick je vhodný pro:

  • Polyetylén
  • Polypropylen
  • Silikony
  • Termoplastické isomery a pod.

Způsob použití

Před použitím řádně protřepejte a poté naneste na plochy, které mají být slepeny, počkejte chvíli a pak naneste vteřinové lepidlo.

Bezpečnostní upozornění

Varování! Vysoce hořlavý. Dráždí kůži. Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.

  • Při styku s kůží: Zasažené části pokožky umyjte vodou a mýdlem.
  • Při zasažení očí: Vyplachujte oko tekoucí vodou 10 minut.
  • Při požití: Nevyvolávejte zvracení, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
  • Při vdechnutí: Postiženou osobu přemístěte na čerstvý vzduch.

Video - celý sortiment DM