ESC, BEC, UBEC, SBEC - kdo se v tom má vyznat?

Regulátory a spol polopatě.

Označení těchto věcí a orientace v nich dělá začátečníkům skutečně často v hlavě guláš, tak se na to podíváme a zatím pěkně jednoduše, aby nám článek moc nenakynul, později přidáme ještě další díl.

Model je poháněný nejčastěji střídavým elektromotorem (brushless) a pro zjednodušení 3 článkovým akumulátorem s napětím 12,6 V. Vzhledem k tomu, že chceme otáčky motoru bezdrátově řídit, potřebujeme nějaké zařízení, které to umožní. Tímto zařízením je takzvaný ECS - electronic speed controler - elektronický regulátor otáček nebo zkráceně regulátor. To je elektronické zařízení, které dostává signály z přijímače a podle nich řídí otáčky motoru - zpacovává elektrickou energii z AKU do podoby vhodné k roztočení bezkartáčkového motoru - starší typy kartáčkových motorků stačilo řídit zvyšováním nebo snižováním napětí. Do regulátoru vedou 2 silové vodiče + a - a řídící kabel z přijímače a z regulátoru 3 silové vodiče do motoru, označené nejčastěji červeně, černě a žlutě. Jejich označení je v podstatě zbytečné, protože motor lze zapojit jakkoliv, prohozením 2 vodičů se změní smysl otáčení motoru - je třeba to vždy nastavit podle pozice motoru a typu vrtule. Existují ještě starší typy s více vodiči, které posílají do regulátoru informace o aktuální poloze statru vůči rotoru, těmi se již zabývat nebudeme - v dnešní době již funguje většina motorů bez senzorů - regulátor zjišťuje vzájemnou polohu statoru a rotoru pomocí vysokofrekvenčních pulzů. Pomocí nich i motor pípá a sděluje tak například aktuální nastavení regulátoru, chyby a podobně.

Na tomto obrázku vidíme odkrytovaný 70A regulátor

ESC RED BRICK

Hodnota A znamená maximální možné proudové zatížení regulátoru - to závisí na počtu článků AKU, typu a velikosti vrtule a motoru. 70A je již z větších typů. Je vhodné použít silnější regulátor než je maximální plánovaný odběr proudu, protože se regulátor méně zahřívá, nelze nikdy použít slabší - pozor i zvětšení vrtule o pouhých 10% způsobí nárůst příkonu o 60%. Je třeba vždy počítat se všemi proměnnými v plánovaném pohonu.

Čip ATMEL uprostřed zpracovává signály z přijímače a pomocí 3 řídících čipů na pravé straně u kabelů k motoru spíná pole výkonových tranzistorů, které jsou z druhé strany regulátoru a jsou chlazeny pasivním hliníkovým chladičem.

red brick 2

red brick 3

red brick 1

Tak - aby to nebylo tak jednoduché, serva a přijímač potřebují napájení 5 nebo 6 voltů. Abychom nemuseli vozit další akumulátor s tímto napětím, existuje zařízení BEC (battery eliminating circuit) - stabilizátor napětí, které mění napětí akumulátoru např. na začátku zmiňovaných 12,6V právě na 5 nebo 6 V.

BEC může být vestavěn jako další obvod s ESC v jednom zařízení, nebo může být zvlášť. Výhoda vestavěného řešení je pouze v úspoře místa a hmotnosti. Může se totiž stát, že při přílišném zatížení ochraná elektronika ESC odpojí a to znamená ztrátu napájení i k ovládání modelu. Oddělené řešení vidíme zde:

pohonna soustava 2

Nahoře vlevo odpojený chladič ESC RED BRICK, zabudovaný do nového pouzdra k montáži vně trupu, vpravo původní smršťovací pouzdro, uprostřed ESC a dole BEC - výstupní napětí se nastavuje propojkou - jumperem.

Na tomto obrázku vidíme celou pohonnou soustavu s malým 6 kanálovým přijímačem:

pohonna soustava

BEC je napájen odbočkou z AKU (nezapojeno) a přijímač je napájen z BECu přes konektor BAT - kabel je protažen odrušovacím kroužkem. Výhoda tohoto řešení je jasná - nemusíme vozit přijímačový AKU a hlídat jeho napětí, ale zároveň nevypadne ovládání při přehřátí ESC. Mimochodem tento RED BRICK vestavěný BEC vůbec nemá, ale o tom v dalším článku. Je možné použít ESC s vestavěným BECem a zároveň externí BEC - v tomto případě je však nutné přerušit červený plusový vodič z ESC do přijímače. Toto řešení je na následujícím obrázku. ESC RED BRICK sice má také 3 žilový kabel z přijímače, ale používá pouze černý (-) a bílý (signál).

pohonna soustava 2

Existuje více typů BECů i regulátorů, ale o tom příště, včetně popisu jejich funkcí.