Letové prostory - kde (ne)smím létat s RC letadly

To, že s modely nesmíme létat úplně všude, kde se nám zlíbí, asi většině napoví zdravý rozum. Ovšem s rostoucím počtem tzv. drónů, (to ó je tam záměrně, protože o kopterách tak často mluví lidé, kteří o této problematice neví zhola nic a myslí si, že si kupují nějakou hračku, se kterou si mohou dělat, co chtějí - viz velký počet ulítlých a ztracených módních produktů DJI) začíná přibývat komplikací a je jen otázkou času, kdy se stane nějaký vážný průser, který zkomplikuje život všem nám zodpovědným modelářům. Proto je na místě osvěta a tento článek budiž naprosté minimum informací, které by měl znát každý, kdo se pokusí cokoliv poslat výš, než do úrovně očí.

Doplněk X - tedy zjednodušeně předpis regulující provoz bezpilotních prostředků a modelů letadel rozděluje tyhle věci na: model letadla do 0,91 kg budeme ho zde nazývat malý model / model letadla od 7 do 20 kg budeme ho zde nazývat model / model nad 7 kg do 20 kg (velký model) a dále autonomní letadlo, bezpilotní systém atd. My se zde zabýváme modely, takže se budeme věnovat pouze provozu malých modelů a modelů (do oněch 20 kg)

Předně a zaprvé vzdálenost letu od nezúčastněných osob / staveb / osídlených prostor - předpis pro modely do 7 kg nařizuje dodržovat tzv. bezpečnou vzdálenost - co to je je na uvážení a zodpovědnosti každého, pro velké modely je to 50 / 100 a 150 m.

Krom toho je třeba se řídit i tzv. vzdušnými prostory. Ty se dělí na vertikální podle výšky a plošné podle oblasti (znalci prominou nepřesnou terminologii, je to psané pro většinu uživatelů). Podle výšky je možný provoz modelů v prostoru třídy G - do 300 m nad terénem, v některých případech i v prostoru E do výšky 1200 m.

ais

Na tomto obrázku vidíme jednotlivé druhy prostorů, v následujících odstavcích jsou stručně popsány vč. informací, zda a kdy je provoz modelů možný, nebo není. Aktuální stav si můžete zobrazit na této stránce v aplikaci aisview (aeronautical information service). Po kliknutí na zvolenou oblast se vypíší podrobné informace o prostoru.

CTR (Control zone) je řízený okrsek letiště určený k ochraně startujících a přistávajích letadel. Sahá od země (GND) do 1500 m. V tomto prostoru je možný provoz malých modelů do výšky 100m a pouze mimo ochranné pásmo letiště (to je oblast protáhle kuželovitého tvaru od středu letiště - po stranách dráhy kratší, v ose dráhy delší). V ochranném pásmu není povolen provoz modelů bez koordinace, ale je možný se souhlasem řízení letového provozu, ÚCL a s oboustrannou rádiovou komunikací, radarovým odpovídačem atd. Tyto věci si modelář asi těžko bude vyřizovat, takže v CTR můžeme létat do 100m mimo ochranné pásmo a hotovo.

TMA (Terminal Maneuvering Area) je oblast k ochraně přistávajích a startujících letadel z řízeného letiště - sahá od 300m výš podle vzdálenosti od letiště - čím dále, tím je oblast posazená výš. Vzhledem k tomu, že nespadá do prostoru G, není možný provoz modelů v ní. MTMA a MCTR je totéž, ale u vojenských letišť (např. zde v mapě Náměšť)

TRA (Temporary Reserved Area) dočasně rezervovaný prostor - je buď aktivovaný (v aisview plnou barvou), nebo není aktivovaný (pouze obrys) a slouží např. k testovacím letům, školním letům atd. V případě, že je aktivovaný, je provoz jakýchkoliv modelů v něm zcela zakázán, pokud je spodní hranice tohoto prostoru od země! To je opět vyznačeno v aisview. Samozřejmě pokud zde budeme létat s 80g UMX carbon cubem pod úrovní korun stromů asi se nic závažného nestane, ale provoz větších modelů nad úrovní terénních překážek by mohl ohrozit například nízko prolétávající policejní vrtulník, který provádí výcvik.

TSA (Temporary Segregated Area) dočasně vyhrazený prostor je podobný TRA a slouží například  k nízkým přeletům vojenských letadel v prostoru G - to může být nebezpečné a opět je provoz v něm v případě aktivace pro modely zakázán - na mapě jsou to takové nudle (i se to tak slangově jmenuje) nebo prostory vojenských výcvikových prostorů.

LKP (Prohibited area) - číslované zakázané prostory kolem elektráren, muničních továren, Pražského hradu a dalších objektů. Provoz modelů v nich je zcela zakázán.

LKD (Dangerous area) - nebezpečné prostory např. nad kompresními stanicemi plynovodů, provoz jakýchkoliv modelů je zde zakázán.

LKR (Restricted area) - omezený prostor, provoz modelů není povolen - je to například skoro celé území Prahy.

NOTAM (Notice to airmen) poznámka pro letce. V mapě je to například oblast kolem muničního skladu Vrbětice, kde došlo k výbuchu - do 30. 6. je zde provoz nejen modelů zakázán, protože prostor je od země - viz poznámka v aisview. Pro velká letadla to potom může být například omezení v podobě vysokých jeřábů a podobně.

ATZ (Aerodrome traffic zone) je prostor kolem neřízeného letiště v okruhu 5,5 km. Sahá od země do 1200 metrů a je v něm povolen provoz malých modelů mimo ochranné pásmo letiště do výšky 100m a modelů do 20kg až do výšky 1200 metrů po domluvě s provozovatelem letiště a v koordinaci s leteckou informační službou tohoto letiště (AFIS). Pokud chcete létat například s větroni v termice nad 300m výšky, pouze v tomto prostoru je to legálně možné. Další omezení ale je 1500m horizontálně a 300m vertikálně od oblačnosti.

Neřízený prostor G do výšky 300m je vše ostatní - zde můžeme do výšky 300m nad terénem létat kde se nám zachce pouze se zachováním bezpečné vzdálenosti od osob / objektů a osídlených oblastí. Je třeba mít na paměti, že se o prostor dělíme i s běžnými sportovními, ultralehkými letadly a třeba paraglidy, takže je nutné vždy zachovávat ostražitost. 

Poznámka nakonec - provoz modelů je možný pouze za přímé viditelnosti modelu pilotem - řízení mimo dohled pouze přes FPV není legální, stejně tak řízení modelů z jedoucího vozidla. Možná si říkáte - mně se nemůže nic stát. Může, a při případné škodě se jedná o nedodržení podmínek pojistné smlouvy (pokud nějakou vůbec máte), takže opatrně s tím.