Programování regulátoru v praxi

V tomto článku se podíváme na poměrně jednoduchou věc, která ovšem může být pro začátečníky dost složitá a tou je programování regulátoru - ESC. Již jsme o tom psali v jednom článku, dnes ale na praktickém příkladu.

Regulátor je poměrně složité elektronické zařízení, které řídí otáčení tzv. střídavých bezkartáčkových motorů. Kromě toho obsahuje podle typu více či méně dalších funkcí, které je třeba v případě instalace nového regulátoru nastavit.

Jde to buď pomocí plynové páky vysílače a pomocí zvukových signálů - vysokých, nízkých, krátkých a dlouhých tónů, které vydává připojený motor. V návodu k regulátoru potom bývá tabulka a návod, jak tu kterou funkci nastavit, což se provádí přesunem plynové páky. Je to velice zdouhavé a nepřehledné, daleko lepší je nastavení pomocí programovací karty. Ke každému typu regulátoru bývá vlastní karta, buď s propojkami, nebo s displayem. Pro hobby použití bohatě stačí základní typ, protože regulátor většinou nastavujeme pouze jednou.

Na tomto obrázku vidíme programovací kartu k regulátorům Hobbyking Blueseries, kterou můžeme použít pro celou výkonostní řadu těchto regulátorů.

programovani ESC1

Popsali jsme tam jednotlivé funkce:

Typ pohonného aku: dnes téměř výhradně Lipol, ovšem u aut často NiMH!

Kontrola otáček: funkce pouze u vrtulníků, v podstatě kontroluje rozběh motoru aby nedošlo k prudkému náhlému roztočení rotoru po rychlém přidání plynu

Nastavení rozběhu motoru: velmi jemné pro motory s převodovkou a vrtulníky, jemné totéž ale ne tolik, ACC start acceleration pro motory bez převodovky s pevnou vrtulí. Jedná se o to, že tato funkce zpomaluje rozběh motoru po prudkém přidání plynu, aby nedošlo k poškození převodovky.

Brzda motoru: vypnuto/zapnuto Zapnutá se používá pro větroně se sklopnou vrtulí. Motor aktivně brzdí, takže se vrtule zastaví velmi rychle a proudem vzduchu se sklopí. U modelů bez sklopky, kde se často plachtí se nastaví také, aby se motor neroztáčel prouděním vzduchu.

Časování: laicky řečeno funkce, pomocí které regulátor ví, jak má posílat impulzy k roztáčení motorů. Ve větššině případů stačí AUTO, low u dvoupólových motorů - inrunnerů, high u vícepólových motorů s rotačním pláštěm. Pokročilejší regulátory mají více nastavení časování.

Směr otáčení motoru: jak je známo, je jedno, jak připojíme kabely z regulátoru k motoru. Správný směr otáčení motoru nastavíme buď prohozením libovolných dvou kabelů, nebo touto funkcí.

Vypínací napětí: regulátor má ochrannou funci, která zabraňuje podvybití akumulátoru a tím jeho zničení. Zde se nastavuje při jakém napětí se regulátor "vypne", obvykle 3V/ článek, lépe je však létat na čas a tuto funkci nevyužívat.

Činnost při vypnutí: zde si můžeme nastavit, zda se regulátor při poklesu napětí pod výše stanovenou hranici vypne - odpojí pohon, nebo jen sníží otáčky. Doporučuji nastavit snížení otáček, aby zbyla malá rezerva na přistání. Úplně nejlepší však je, létat na čas s dostatečnou rezervou na přistání. Pokud má regulátor vestavěný BEC obvod k napájení serv a přijímače, tento zůstane samozřejmě napájen. Funkce tam je především proto, aby při určitém stupni vybití akumulátoru zůstala ještě kapacita k řízení.

 Tak, tolik k základním funkcím a můžeme jít na věc, aktuálně jsem programoval dvacítku pro model Piper.

Předně je třeba podotknout, že karta má na horní straně dva vstupy, přičemž ten vpravo + a - slouží k dodatečnému napájení, pokud náš regulátor nemá BEC nebo ho máme odpojený a používáme samostatný BEC nebo přijímačovku pro napájení serv. Pokud máme BEC vestavěný (většina regulátorů a všechny Blueseries) tento konektor nepoužijeme.

Regulátor je připojen k motoru a nainstalován do letadla pomocí dual lock zipu.

_MG_0130

Následně si na kartě nastavíme propojky do požadovaných poloh, připojíme k regulátoru a potom připojíme pohonný akumulátor. Motor pípne a je to nastavené, odpojíme aku a kartu.

_MG_0132

Dále je třeba ještě nastavit rozsah plynu. Motor by se bez tohoto nastavení mohl točit i při plynové páce na nule, nebo by nedosahoval maximální výkon. Připojíme spárovaný přijímač, plynovou páku na rádiu nastavíme na maximum, zapneme rádio a zapojíme pohonný aku u modelu. Motor bude stále pípat. Plynovou páku stáhneme do nuly, motor potvrdí sérií pípnutí a je to hotové. Odpojíme model, vypneme vysílač.

_MG_0134

Pokud nastavujeme regulátor poprvé, je třeba vždy zkontrolovat směr otáčení motoru. V tažném uspořádání se motor musí točit po směru hodinových ručiček při pohledu zezadu, u tlačných proti směru ovšem s tlačnou vrtulí s obráceným stoupáním. Je to proto, aby se neuvolňovala matice na unašeči. Pokud to nesedí, můžeme smysl otáčení změnit pomocí propojky na kartě, nebo prohozením libovolných dvou kabelů k motoru.

Na poslední fotce je ještě zapojení při chybějícím BECu. Pokud chceme použít externí BEC nebo přijímačový článek, přestřihneme prostřední červený vodič kabelu z přijímače k regulátoru a dobře ho zaizolujeme. V tomto případě jdou touto cestou pouze signály k řízení otáček, ale přijímač a serva se napájí jiným kabelem. Tak ovšem ani nejde nastavit regulátor, a musíme použít externí napájení, třeba košem na 4 AA aku. Pozor - toto zapojení na obrázku je pouze ilustrativní - není přerušen prostřední červený plusový vodič na kabelu z regulátoru.

_MG_0131

A to je všechno, regulátor je připraven.